Kanot & Båt

Kanot & Båt

4,5 m aluminiumbåt 20 hkr fyrtaktsmotor (rorkult) inkl ekolod, elmotor exlu bränsle.

1 dag2 dagar3 dagar4 dagar5 dagar6 dagar7 dagar
1 9002 5003 3003 7004 0004 0004 000
       

Priser transport av båt: 1-2 mil:   890kr enkel resa

3-4 mil:   950kr enkel resa

5-6 mil: 1150kr enkel resa